Bioterapija za životinje

Bioterapija jednako je primjenjiva i uspješna kod svih živih bića.
Ukoliko Vaš kućni ljubimac  ima narušeno zdravlje bioterapija je poželjan i prirodan izbor