Bioterapija ukratko

1. Bioterapijom se tretiraju sva stanja i bolesti te se primjenjuje kao prevencija
2. Bios=Život
3. Ciklus bioterapija traje 4 dana i provodi se na adresi  Centar  Namaste, I.Milčetića 2, Varaždin
4. Upitajte ili  rezervirajte svoj termin na  tel.098 922 52 82- Želimir Bengeri ili na email centra Namaste info@centar-namaste.com
5. Cijena terapija nije fiksa, na kraju ciklusa Vi darujete terapeuta

14