Kodeksi – bioterapija

Kodeksi

Kodeksi

  1. Terapeut ne sugerira, zabranjuje, mijenja terapije klijenta ili se na bilo koji drugi način upliće u metode i farmakologiju službene medicine
  2. Terapeut ne naručuje klijenta na sljedeći ciklus terapija, osim ako on to nije tražio
  3. Terapeut ne ulazi u intimne odnose s klijentima
  4. Terapeut neće primiti pacijenta na terapiju koji ne zna što mu je (nema dijagnozu)
  5. Cijena terapije nije fiksna već na kraju ciklusa terapija klijent daruje rad terapeuta